Для авторок/авторів

 

Критика феміністична (ISSN 2524-2733) запрошує до друку матеріали, що охоплюють найширше коло тем, проте мають чітку квір-теоретичну та(або) феміністичну позиціонованість. Ми розуміємо фемінізм ширше, ніж тільки дискусію про права жінок і ґендерну рівність, а квір-теорію ширше, ніж розмову про ЛҐБТ. Феміністичні та квір-теорії тут - це інструменти критичного аналізу імплікацій та функціонування влади, знання і політик, за допомогою яких у суспільствах конструюються та оприроднюються «інші», підтримуються глобальні та локальні режими нерівностей. Ми приймаємо неопубліковані раніше матеріали англійською, російською та українською мовами.

Редакторки заохочують міждисциплінарні дослідження, неповний перелік яких включає пост-радянські, деколоніальні та постколоніальні студії, критичні студії раси, трансґендерні студії, кріп студії, студії пост-людини, критичний аналіз капіталізму та націоналізму, проблематику громадянства, міграцій, мілітаризації тощо.

Редакція не бере оплату за публікацію матеріалів.

Журнал приймає два типи матеріалів - статті та рецензії:  

  1. Статті (від 5000 до 10 000 слів) підлягають зовнішньому подвійному анонімному рецензуванню;
  2. Рецензії на книги, фільми, виставки, конференції та інші події проходять лише редакторський відбір і можуть бути двох типів - інформативні (до 1000 слів) та аналітичні (3000 - 6000 слів). 

 

Правила оформлення та подачі тексту

 

Критика фемініcтична: cхідноєвропейський журнал феміністичних та квір-студій є науковим рецензованим онлайн-журналом вільного доступу. Процес рецензування і публікації триває, як правило, шість місяців; цей термін може бути тривалішим, якщо рецензії пропонують суттєве доопрацювання і повторну подачу матеріалу.
  • Матеріал (разом з анотацією до тексту, ключовими словами, однією обов'язковою ілюстрацією з підписом та короткою біографією) надсилайте на адресу feminist@krytyka.com 

Подаючи рукопис до розгляду ви гарантуєте, що матеріал не опубліковано і не подано на розгляд до інших видань.

 

Правила оформлення джерел

 
Наприкінці статті має бути наведено список посилань; тільки ту літературу, на яку йшло покликання в тексті, слід вказати в кінці статті в алфавітному порядку. Першими розташуйте джерела мовами, що не використовують латинку (наприклад, кирилицею), за ними - латинкою. Не перекладайте і не транслітеруйте назви джерел. 

Виноски в тексті повинні бути посторінковими (внизу сторінки) з наскрізною нумерацією. Виноски призначені для коментарів, не для покликань, і їх кількість має бути мінімальною. Покликання на літературу у виноcках оформляємо так само, як і у тексті.

В бібліографії (Б) і тексті (Т) покликання на необхідну літературу має бути оформлено за взірцем:

 

Зразки бібліографічного опису

В  оформленні покликань на використану літературу використовуємо систему «авторка-рік» і вказуємо сторінку після прямого цитування. В бібліографії (Б) і тексті (Т) покликання на необхідну літературу має бути оформлено за взірцем, наведеним нижче.

Книжка:

(Б): Джаґер Елісон М., Янґ Айрис М., ред. 2006. Антологія феміністичної філософії, пер. з англ. Б. Єгідис, наук. ред. пер. О. Іващенко. Київ: Видавництво Соломії Павличко «Основи».

(T): (Джаґер, Янґ 2006).

 

(Б): Ярманова Галина, ред. 2012. Гендер, релігія і націоналізм в Україні. Київ [б.в.].

(T): (Ярманова 2012).

 

(Б): Phillips, Kim M., and Barry Reay. 2011. Sex Before Sexuality: A Premodern History. Cambridge: Polity Press.

(T): (Phillips and Reay 2011, 25).

Якщо авторок/упорядниць книжки від 4 до 7 осіб, то в бібліографічному описі вказуємо всіх, а в тексті покликаємося на перше прізвище і додаємо  «та ін.» («и др.», “et al.” тощо), наприклад: (Stella et al. 2015). Якщо авторок більше 7, то в бібліографічному описі вказуємо перші сім прізвищ і додаємо  «та ін.», а в тексті вказуємо перше прізвище + «та ін.».

(Б): Stella, Francesca, Yvette Taylor, Tracey Reynolds, and Antoine Rogers, eds. 2015. Sexuality, Citizenship and Belonging: Trans-National and Intersectional Perspectives. London: Routledge.

(T): (Stella et al. 2015).

 

Публікація в збірнику статей:

(Б): Духачек Даша. 2006. «Східна Європа», пер. з англ. Б. Єгідис. Антологія феміністичної філософії, під ред. Е. Джаґер, А. Янґ, наук. ред. пер. О. Іващенко, 166–75. Київ: Видавництво Соломії Павличко «Основи».

(T): (Духачек 2006).

 

(Б): Butler, Judith. 1993. “Sexual Inversions.” Foucault and the Critique of Institutions, ed. by J. D. Caputo and M. Yount, 81–100. University Park: The Pennsylvania State University Press.

(T): (Butler 1993).

 

Стаття в журналі:

(Б): Шахназарян Нона. 2004. «Хороший солдат – хорошая мать: карабахский фрагмент, или история Сатеник». Гендерные исследования 10: 133–46.

(T): (Шахназарян 2004).

 

(Б): Atanasoski, Neda, and Kalindi Vora. 2015. “Surrogate Humanity: Posthuman Networks and the (Racialized) Obsolescence of Labor.” Catalyst: Feminism, Theory, Technoscience 1 (1): 1–40.

(T): (Atanasoski and Kalindi 2015, 30).

 

Стаття в журналі (он-лайн):

(Б): Галберстам Джудит. 2012. «Трансфер ґендерів», пер. з англ. К. Міщенко. Критика, 30 листопада. http://krytyka.com/ua/articles/transfer-genderiv.

(T): (Галберстам 2012).

 

Інтернет-публікація (блоговий допис):

(Б): Ahmed, Sara. 2016. “Progressive Racism.” Feministkilljoys, May 30. https://feministkilljoys.com/2016/05/30/progressive-racism/.

(T): (Ahmed 2016).

 

Інтернет-публікація без вказаного авторства (новини, звіти, законодавчі документи) мовами, що не використовують латинку:

(Б): Праворадикали в Ужгороді... 2017. «Праворадикали в Ужгороді зірвали акцію феміністок», ZIK, 8 березня. http://zik.ua/news/2017/03/08/pravoradykaly_v_uzhgorodi_zirvaly_aktsiyu_feministok_1056805

(T): (Праворадикали в Ужгороді... 2017)

 

(Б):Կանայք ՀՀ զինված ուժերում... 2016. Կանայք ՀՀ զինված ուժերում. առկա իրավիճակն ու խնդիրները. MediaMax, Նոյեմբեր 14. http://www.mediamax.am/am/news/armypolice/20583/

(T): (Կանայք ՀՀ զինված ուժերում... 2016).

 

Інтернет-публікація без вказаного авторства (новини, звіти, законодавчі документи) латинкою:

(Б): Armenpress. 2015. “Ministry of Defence encourages women's military service in the army”, Armenpress, August 22.  https://armenpress.am/eng/news/816061/ministry-of-defense-encourages-women%E2%80%99s-military-service-in-the-army.html 

(T): (Armenpress 2015)

 

(Б): United Nations Security Council. 2000. Resolution 1325.  http://www.un.org/womenwatch/osagi/pdf/res1325.pdf

(T): (United Nations Security Council 2000)

 

Якщо організацій, що видали звіт, від 2 до 7, то в бібліографічному описі вказуємо всіх, а в тексті покликаємося на першу назву і додаємо  «та ін.» («и др.», “et al.” тощо). Якщо організацій більше 7, то в бібліографічному описі вказуємо перші сім назв і додаємо  «та ін.», а в тексті вказуємо першу назву + «та ін.».

(Б): Goris Women's Development “Resource Center” Foundation, Society Without Violence, Democracy Today, Women’s Resource Center, Peace Dialogue, Women’s Rights Center, Armenian Young Women’s Association. 2013. 2013 Civil Society Monitoring Country Report on Implementation of United Nations Security Council Resolution 1325 “Women, peace, and security”.

(T): (Goris Women’s Development “Resource Center” Foundation et al. 2013) 

 

Архівний матеріал:

(Б): Наукові архівні фонди Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАН України, ф. 1–5, од. зб. 397. Сержпутовский А. Жизнь молодежи и брак в с. Лоски Кролевецкого уезда Черниговской губ. По материалам 1910 года. По сообщениям местнаго крестьянина Евдокима Даниловича Кириченкова. 1922 г.

(Т): (НАФ ІМФЕ НАНУ, ф. 1–5, од. зб. 397, арк. 5)